Menu

Få et professionelt overblik over din bygning

 

En kombination af sensorteknologi og dataanalyse skaber et virkeligt stærkt datasæt over de faktiske forhold i en bygning.  

 

Vi leverer løsninger til private hjem, arbejdspladser, undervisningslokaler og offentlige bygninger. Vi har også løsninger, der kan skabe et større overblik i byggefasen.

 

Mange fordele ved at følge en bygning:

 • mere viden om det faktiske indeklima
 • præcis viden om, hvor bygningen trænger til et løft
 • større beslutningsgrundlag før renovering
 • data, der understøtter "oplevelsen" af indeklimaet
 • afsløring af forhøjet energiforbrug
 • sundere indeklima
 • understøttelse af nye vaner for f.eks. udluftning
 • dokumentation for virkning af udbedringer
 • understøttelse af den lovpligtige APV på arbejdspladser
 • indblik i indeklimaet i løbet af året
 • evidens for måden bygningen bruges på
 • overvågning af særligt udsatte bygningsdele
 • hurtig udbedring ved utætheder
 • data til brug for styring

 

Hvad kan måles?

Der er mange muligheder for at få data om en bygning. Vores sensorer kan bl.a. måle: Temperatur, luftfugtighed, støjniveauer, CO2-niveauet, kulilte, luftforurening, radon & lux

 

Hurtigt & nemt

Sensorerne placeres i det eller de lokaler, hvor der skal måles.  Vores sensorer er batteridrevne og trådløse. De kan derfor placeres overalt. Rækkevidden er >75 m. Vores kommunikationsenhed – nDEC’en – skal tilsluttes strøm og WiFi-netværk eller GSM. Så er målingerne i gang!

 

 

 

 

 

 

Livedata, historik, rapporter & prognoser

Du kan få adgang til de indsamlede data på flere forskellige måder afhængig af dit eller dine kunders behov.

 

Livedata via app: Vores app viser indeklimaet her-og-nu i form af røde, gule og grønne smileys. Besked via sms, push-besked eller mail, hvis der registreres for høje eller lave værdier. Det giver mulighed for at reagere med det samme.

 

Historik via webapp: Alle data samles på et website. Her kan du følge indeklimaet over tid i grafer, som giver overblik over døgnet eller året. Du har her mulighed for at trække data ud efter eget valg til videre bearbejdning.

  

Rapport & prognose:  Du kan få en opsummering og bearbejdning af alle de indsamlede data i en rapport. Her er din indsats minimal. Rapporterne udarbejdes i aftalte intervaller og med aftalt indhold. Hvis du har behov for at sammenholde de indsamlede data med andre af dine oplysninger f.eks. besøgstal, omsætning eller data fra en anden bygning, så kan det også lade sig gøre.

 

 

 

Se vores video om boligens indeklima